Betaal geen cent te veel belasting

Belastingadviseur Waalwijk is een initiatief van De Jonge Accountants en is gericht op bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar een belastingadviseur van hoge kwaliteit.

Altijd een juiste aangifte

Wij verzorgen uw aangiften zodanig, dat u optimaal profiteert van alle mogelijkheden tot besparing die de belastingwetgeving biedt. In de praktijk komt dat neer op algehele begeleiding bij uw fiscale problematiek, en het fiscaal optimaal structureren van bestaande en nieuwe activiteiten.

Doe hier uw voordeel mee en maak gebruik van ons!

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer
0416
712 650 of gebruik de contact pagina.

Over ons

Waarborgen voor kwaliteit

Ons kantoor heeft alle keurmerken die borg staan voor hoge kwaliteit.

Ons kantoor is door het Register Belastingadviseurs  (RB) erkent als officieel RB kantoor.

Daarnaast zijn we lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en de Nederlandse organisatie van accountantskantoren (Novak).

RB

SRA gecertificeerd

NBA

Novak

De belastingdienst vertrouwt ons

Ons kantoor heeft een convenant met de belastingdienst gesloten inhoudende dat de belastingdienst steunt op het ons stelsel van kwaliteitsbeheersing en dat op basis van vertrouwen met elkaar wordt omgegaan. Voor cliënten die deelnemen aan dit zogenaamde horizontaal toezicht heeft dit als voordeel dat hun aangiften snel worden afgedaan en dat de kans op controle minimaal is.

Hieronder stellen de twee vennoten zich graag even aan u voor.

Iris Damen

Iris Damen AA RB

Iris Damen is all round accountant en register belastingadviseur en bedient een groot aantal ondernemers, vermogende particulieren en m.n. ook veel zogenaamde directeur groot aandeelhouders.


Geert de Jonge

Drs. Geert de Jonge MSc. RA

Geert de Jonge is registeraccountant en waarderingsdeskundige en bedient een groot aantal ondernemers, vermogende particulieren en m.n. ook veel zogenaamde directeur groot aandeelhouders. 

Publicaties

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer
0416
712 650 of gebruik de contact pagina.

 

Bedrijven

Een optimale fiscale structuur

Voor bedrijven zorgen we voor een optimale fiscale structuur en verzorgen we alle voorkomende belastingaangiften. Daarbij is dan in de eerste plaats te denken aan:

# aangiften omzetbelasting
# aangiften loonbelasting
# aangiften vennootschapsbelasting

Juiste aangiften

Essentieel voor een juiste aangifte is een juiste berekening van de heffingsgrondslag. Als accountants en belastingadviseurs zijn we daar meer dan wie ook toe in staat. En we maken daarbij gebruik van de meest geavanceerde software die er beschikbaar is.

Doe hier uw voordeel mee en maak gebruik van ons!

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer
0416
712 650 of gebruik de contact pagina.

Zie ook
Samenstellen van uw jaarrekening
Accountantsverklaring NOW

Particulieren

Wat voor aangiften doen jullie t.b.v. particulieren?

Voor particulieren doen we aangiften inkomstenbelasting.

Belastingen

Wat zijn de kosten voor een aangifte?

De kosten van een belastingaangifte zijn afhankelijk van de hoeveelheid werk die met de aangifte gemoeid is. Voor een deel heeft u dit zelf in de hand door alle stukken die we nodig hebben in een keer juist en volledig aan te leveren en actief mee te werken aan een snelle afwikkeling. Als instaptarief voor nieuwe cliënten moet u rekenen op een bedrag vanaf € 600 excl. BTW voor het eerste jaar. In de jaren daarna zullen de kosten in het algemeen lager zijn. Maar in het eerste jaar moeten we ons bekend maken met uw hele situatie en historie. Zonder uitgebreide intake kunnen we u namelijk niet goed van dienst zijn. 

Hoe verloopt de intake?

De intake begint met een kennismakingsgesprek. Om uw aangifte via ons kantoor te doen dient u zich ook vooraf bij ons te legitimeren, net zoals bij een bank en bij een notaris. Na acceptatie melden we u aan bij de belastingdienst als cliënt van ons kantoor. De belastingdienst stuurt ons dan voortaan met uw instemming elektronische aanslagen en voor ingevulde aangiften van u. Tevens verlenen we u toegang tot uw eigen dossier via onze portal. U kunt daar de intake vragenlijst invullen, stukken uploaden en de concept aangifte bekijken en accorderen voor verzending aan de belastingdienst.

Krijg ik ook advies van jullie?

Als we uw hele situatie in beeld hebben en mogelijkheden zien om belasting te besparen, dan zullen we u daar zeker op wijzen. Uiteraard kunnen we nooit vooraf garanties geven dat we belastingbesparende adviezen voor u hebben, maar in de praktijk blijkt dat meestal wel het geval te zijn.  En zeker bij vermogende particulieren gaat het dan vaak om grote bedragen. Zo nu en dan kunnen we ook nog teveel betaalde belasting uit voorgaande jaren voor u terug vragen als u of uw toenmalige adviseur toen niet de optimale aangifte heeft gedaan.

Wat hebben jullie nodig om mijn aangifte op te stellen?

We hebben bewijsstukken nodig van alle posten die in uw aangifte worden opgenomen.  Voor zover van toepassing hebben we in ieder geval de volgende stukken van u nodig:
# Afschriften van uw aangiften en aanslagen
inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaren
# Afschriften van uw voorlopige aanslagen
# Jaaropgaven van uw inkomen
# WOZ waarde van uw woning
# Jaaropgaven van uw hypotheek
# Opgave van betaalde of ontvangen alimentatie
# Jaaropgave van uw premie AOV
# Jaaropgaven van sparen en beleggen
# Akte(n) van vruchtgebruik en bloot eigendom
# Akte(n) van schuldig gebleven schenkingen
# WOZ waarden en huuropbrengsten van uw beleggingspanden
# Beschikkingen inzake toeslagen en KGB
# Overige relevante zaken
Indien u een fiscale en/of toeslag partner heeft hebben we de hiervoor genoemde gegevens ook van uw partner nodig.

Hoe kan ik jullie betalen?

Nieuwe cliënten dienen vooraf een aanbetaling te doen en ontvangen van ons per e-mail een factuur in pdf formaat. De aanbetaling kunt u doen via iDeal op onze afspraak pagina.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer
0416
712 650 of gebruik de contact pagina.