AB belastingclaim bij echtscheiding

De vergeten waarde bij het doorschuiven van de aanmerkelijk belang belastingclaim bij echtscheiding

Bij de verdeling van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren in het kader van een echtscheiding is het gebruikelijk dat de aanmerkelijk belang belastingclaim wordt doorgeschoven naar de partner die de aandelen krijgt toegedeeld. De waardering van die claim is een vaak terugkerend discussiepunt tussen partijen. In dit artikel wordt uitgelegd waar de waarde van het doorschuiven echt zit en hoe die berekend kan worden.

Dit artikel is m.n. ook bedoeld voor rechters, advocaten, accountants en andere deskundigen die beroepshalve met dit vraagstuk te maken hebben. Het artikel is gepubliceerd in EB Tijdschrift voor scheidingsrecht, December 2019, Afl. 11/12, Wolters Kluwer. Voor het volledige artikel klik hier.

belastingclaim bij echtscheiding

G.H.P. de Jonge MSc. RA

G.H.P. de Jonge MSc. RA is partner bij De Jonge Accountants in Waalwijk en werkzaam als registeraccountant en waarderingsdeskundige (TIAS MSc. Finance en MSc. Business valuation)

Zie ook

Bedrijfsoverdracht
Wat is uw bedrijf waard?
Waardebepaling van uw onderneming
Waardebepaling van uw aandelen
De vergeten waarde bij het doorschuiven van de aanmerkelijk belang belastingclaim bij echtscheiding