Belastingen 2018

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2018. De wetsvoorstellen treden op 1 januari 2018 in werking. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen in de belastingen 2018 voor u op een rij.

belastingplan 2018

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

Heffingvrije vermogen  

Met ingang van volgend jaar het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van 60.000 euro, dit was 50.000 euro.  Ook wordt meer rekening gehouden met de huidige lage spaarrente. De heffing in box 3 zal met ingang van komend jaar dichter aansluiten bij de gemiddelde werkelijke rendement. Voor het komende belastingjaar 2018 wordt daarbij uitgegaan van de gemiddelde spaarrente van juli 2016 t/m juni 2017.

Fiscaal partnerschap pleegouders

Voor pleegkinderen en hun verzorgende ouders, die een pleegvergoeding of kinderbijslag ontvangen,  kan het financieel ongunstig zijn om elkaars fiscale partner te worden als het pleegkind 18 jaar oud wordt. In sommige gevallen krijgen ze hierdoor bijvoorbeeld minder toeslagen. Daarom kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders vanaf 1 januari 2018 aan de Belastingdienst vragen om het fiscaal partnerschap te veranderen.

Ouderenkorting

De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2018 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting.  Mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115 verhoogd waardoor deze € 1.418 zal bedragen.

Toeslagen 10%-regeling

Als een ex-partner na het vertrek aanzienlijk meer gaat verdienen, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen. Om die gevolgen te voorkomen, kan vanaf 1 januari 2018 in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt van de 10%-regeling. Om in aanmerking te komen moet het jaarinkomen van de ex-partner minimaal 10 procent hoger zijn geworden.

Verhoging tabaksaccijns

Sigaretten, rooktabak en sigaren worden duurder vanaf 1 april 2018. Zo wordt een pakje van 20 sigaretten 18 cent duurder (accijns+BTW) en een pakje shag van 40 gram wordt 36 cent duurder (accijns + BTW).

BTW-tarief voor geneesmiddelen

Er komt een eenduidige en heldere definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde BTW-tarief van 6% vallen. Onder het verlaagde BTW-tarief vallen alleen producten, waarvoor een (parallel)handelsvergunning als geneesmiddel of homeopathisch geneesmiddel is afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die niet als geneesmiddel zijn erkend, vallen onder het standaard BTW-tarief van 21%. Denk hierbij aan tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen.

Wet afschaffing van de BTW-landbouwregeling

Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale BTW-regels gelden. Dat betekent dat zij een BTW-administratie moeten gaan bijhouden en periodiek aangifte moeten gaan doen. Ook hebben zij straks recht op BTW-aftrek. De maatregel is in september 2016 door het ministerie van Economische Zaken al aangekondigd, zodat de betrokken ondernemers zich hebben kunnen voorbereiden.

In onderstaand overzicht van het ministerie van Financiën vindt u een uitgebreid overzicht van de belangrijkste wijzigingen die het Belastingplan 2018 brengt.

Belangrijkste wijzigingen n.a.v. belastingplan 2018

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bel Iris Damen AA RB of Geert de Jonge MSc. RA op nummer
0416
712 650 of gebruik de contact pagina.